O Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym

Politechnika Łódzka zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat do zabawy w studiowanie.
Każde dziecko może zostać studentem Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego. ŁUD to wykłady i zajęcia praktyczne dla dzieci, zwiedzanie PŁ, koncerty, audycje w radiu "Żak".

Wykłady dla dzieci odbywają się w auli liczącej 280 miejsc. Dzieci na wykłady wchodzą bez rodziców, są pod opieką wolontariuszy. Rodzice mają możliwość współuczestniczenia w wykładach poprzez transmisję internetową, która jest dostępna w salach obok. Po zajęciach dzieci mają okazję zadawania pytań wykładowcom, którzy są pracownikami naukowymi PŁ. Po każdych zajęciach dzieci otrzymują zaliczenia do indeksów. Nie ma klasówek, sprawdzianów i egzaminów.