Aktualny semestr


Zapisy na semestr zimowy 2020 odbędą się wyjątkowo w środę 2 września
o godz. 8.00
Tylko przez internet
http://lud-rekrutacja.p.lodz.pl (Kliknij Rejestracja)

Osoby, które uczestniczyły wcześniej w ŁUD muszą wypełnić formularz ponownie.
Hasło i login z poprzedniego semestru jest nieaktywne.

Zapisy na warsztaty odbędą się w późniejszym terminie (nie w dniu zapisów)

ŁUD dla 8-12 latków (dzieci urodzone w latach 2008 - 2012r.)
grupa I (wykłady w soboty, godz. 10.00)
grupa II (wykłady w soboty, godz. 12.00, pierwszy i ostatni wykład o godz. 13.00)

(opłata za udział w wykładach wynosi 30 zł.
Każde dziecko może wybrać dodatkowo 4 warsztaty - każdy płatny po 15 zł.
Warsztaty będą odbywać się w tygodniu, po godzinie 16.00.
Płatności za udział w warsztatach dokonujemy po wyborze zajęć, czyli w marcu).

Poniżej treść oświadczenia o uczestnictwie dziecka w ŁUD, które pojawi się w formularzu zgłoszeniowym:

zapoznałam(-em) się z warunkami uczestnictwa, programem oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej ŁUD: http://www.lud.p.lodz.pl/https://lud-rekrutacja.p.lodz.pl
wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących ŁUD w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 roku "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji ŁUD, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
wyrażam zgodę na archiwizację danych mojego dziecka po zakończeniu zajęć w celach:
- wysyłania oferty o innych zajęciach ŁUD
- w celach statystycznych
zgadzam się na nagrywanie wykładów i transmisję online w dniach, w których się odbywają oraz ich archiwizację.
zgadzam się na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem mojego dziecka na stronach internetowych ŁUD, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych ŁUD.
Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.