Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa
  1. Rodzice/opiekunowie są poinformowani o uczestnictwie dziecka w ŁUD i wyrażają zgodę na uczestnictwo w ŁUD.
  2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania dziecka na około 20 minut przed wykładem i do odebrania dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach.
  3. Dzieci podczas zajęć są pod opieką organizatora i nie mogą samodzielnie opuszczać sali.
  4. Ze względów bezpieczeństwa na sali mogą znajdować się tylko te dzieci, które nie będą utrudniały prowadzenia zajęć ani powodowały zagrożenia dla innych.
  5. Rodzice/opiekunowie akceptują fakt, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników ŁUD.
  6. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko na ŁUD zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem ich dziecka na stronach internetowych ŁUD, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych ŁUD.
  7. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane tylko na potrzeby działalności ŁUD.
  8. Rodzic/opiekun może zapisać maksymalnie 4 dzieci.